Вiдповiдно до статтi 21 Закону України «Про центральнi органи виконавчої влади», постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 07.09.2022 № 1003 «Деякi питания реформування управлiння лiсовоi галузi», було створено Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (далі – Управління).

                         Наказом від 09.11.2022 №1010 затверджено Положення про Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, відповідно до якого Управління підпорядковується Державному агентству лісових ресурсів України та є його територіальним органом. Положення регламентує функції, що реалізує Управління, повноваження та завдання, що покладені на нього. На сьогодні в Управлінні працює 25 фахівців лісового господарства.